Home » Televisie

Methodologie

Voor de meting van de kijkcijfers doet het CIM een beroep op een panel van 1500 gezinnen: 750 voor het Noorden van België (Vlaanderen en Brussel) en 750 voor het Zuiden van ons land (Brussel en Wallonië). Bij elk van deze gezinnen is een audimeter of kijkmeter geïnstalleerd. Dit toestel registreert het kijkgedrag van de verschillende leden van het gezin, en eventuele gasten, die zich als kijker aanmelden. In totaal staat het panel voor ongeveer 3.700 personen.
 
Alle informatie over de rekrutering van het panel, de weging, de meetmethode en de procedures zijn gedetailleerd beschreven in de methodologie.
 
Op deze pagina vindt u ook nog andere documenten die informatie bevatten over een aantal kernelementen van de CIM TV studie:
  • De zenderlijst met zenders in de reference site, en zenders in de kleine en grote audimetrie.
  • De introductie van uitgesteld kijken zorgde voor heel wat veranderingen. Het CIM stelde hiervoor een document op waarin de actuele reken- en rapporteringsregels beschreven staan.
  • Vanaf 1 januari 2013 maken gastkijkers deel uit van de officiële CIM TV currency. Meer informatie over de methodologie achter deze integratie vindt u via het volgende document
  • Vanaf 1 januari 2013 wordt de CIM Horodatage of Time Logging uitgevoerd door Nielsen. Bijkomende wijzigingen in de typologie van de programma's en de codering van de titels werden ingevoerd.
  • Vanaf 1 januari 2016 wordt de meting van het uitgesteld kijken naar zeven dagen verlengd. Meer informatie hierover vindt u in de methodologie.
  • De CIM Horodatage of Time Logging wordt voor 2021 opnieuw toegewezen aan Nielsen. Deze vernieuwde samenwerking luidt een vereenvoudigde horodatage in. Vanaf 2021 kan een zender op twee verschillende manieren gehorodateerd worden:
  1. Normal horodatage          : Programma’s, spots en alle andere elementen, bijv. auto promo’s, jingles;
  2. Light horodatage             : Spots.

De typologie van de programma’s en codering van de titels blijven behouden t.o.v. het vorige contract. 

Het CIM TV-panel is representatief voor de Belgische bevolking van vier jaar en ouder. Om de representativiteit te garanderen, wordt de kwaliteit van het panel dagelijks opgevolgd. Tekorten worden aangevuld en waar kan wordt de samenstelling verbeterd. GfK investeert dan ook veel tijd in de rekrutering van nieuwe gezinnen.
Een volledige beschrijving van de rekruteringswijze kan u terugvinden in de methodologie.
 

Vragenlijst

Zodra een kandidaat gezin is geselecteerd, wordt er bijkomende informatie ingewonnen:
Enerzijds wordt er een uitgebreide gezinsvragenlijst afgenomen. Naast een verificatie van de reeds gekende informatie, wordt een volledige inventaris opgemaakt van de audiovisuele apparatuur in het gezin, zoals type van ontvangstmogelijkheden, aanwezige apparatuur enzovoort.
Anderzijds wordt per gezinslid (vanaf de leeftijd van 12 jaar) een personenvragenlijst afgenomen. Deze individuele vragenlijst bevat naast vragen over consumptiegedrag vooral sociodemografische variabelen.
Beide vragenlijsten worden jaarlijks bijgewerkt door alle deelnemende gezinnen.
 
De vragenlijsten kan u ook hieronder terugvinden.