Home » Televisie

Inschrijven

1. Deelnemen aan de meting

Bedrijven die een zender wensen te laten opnemen in de CIM TV-studie moeten lid zijn van het CIM en het jaarlijkse lidgeld betalen. Zenders kunnen intekenen op de Grote Audimetrie en/of op Maandelijkse Zenderrapporten(zie hieronder).
Bestaande intekenaars van de CIM TV-studie moeten de meting van een nieuwe zender minstens 4 weken voor lancering aanvragen. Deze periode komt overeen met de minimale technische voorbereidingstijd.
Voor aanvragen van niet-intekenaars begint de periode van 4 weken technische voorbereiding pas te lopen na de goedkeuring van het lidmaatschap door de Raad van Bestuur. Deze aanvragen gebeuren dus best 8 weken voor de lancering.
 

Een zender dient minstens zes maanden in de Grote Audimetrie te blijven. Indien een zender eerder de Grote Audimetrie verlaat, dan betaalt de intekenaar die de zender vertegenwoordigt toch gedurende 6 maanden de zenderbijdrage (30% van de totale kosten gedeeld volgens het aantal ingetekende zenders en verdeeld over de regies volgens het aantal zenders dat zij vertegenwoordigen).

De intekenaars zullen op de hoogte gebracht worden van de nieuwe zender op de dag van de lancering. Om de vertrouwelijkheid te bewaren, gebeurt deze communicatie niet vroeger.

2. Toegang tot de resultaten voor de media

Televisiezenders en hun regies die lid zijn van het CIM kunnen zich inschrijven voor de Grote Audimetrie en/of Maandelijkse Zenderrapporten.

Grote Audimetrie

De Grote Audimetrie geeft recht op de dagelijkse levering van gegevens per seconde voor alle tv-zenders die binnen de CIM TV-studie gemeten worden.
De tarieven voor toetreding tot de Grote Audimetrie worden jaarlijks bepaald in overleg met de Belgische Vereniging voor Audiovisuele Media (BVAM).
Inschrijven dient te gebeuren via het pdf-document dat u onderaan deze pagina kan vinden. De aanvraag is slechts geldig indien het document volledig ingevuld en ondertekend wordt gefaxt naar +32 (0)2 661 31 69 of gemaild naar Guillaume Larivière (tv@cim.be).

Maandelijkse Zenderrapporten

Voor zenders die niet wensen in te tekenen op de Grote Audimetrie bestaat de mogelijkheid om Maandelijkse Zenderrapporten (MZR) te laten maken voor een eigen zender en/of een concurrerende zender, en dit voor een doelgroep en een uurschijf naar keuze.
Het MZR bevat de gemiddelde dag reach, week reach, maand reach voor de gewenste zender en de market share van alle intekenende zenders uit de regio (Noord of Zuid). De rapporten staan maandelijks ter beschikking van alle intekenaars op de CIM TV-studie. Zenders die intekenaar zijn van de Maandelijkse Zenderrapporten kunnen op aanvraag een bijkomende fiche aankopen voor een specifieke dag en uurschijf bv. in het kader van een evenement.
 
Het tarief voor een MZR bestaat uit:
 
a. Wie niet via een andere tactische CIM-studie bijdraagt aan de kosten van de Permanente Structuur en de strategische studies (PMP), betaalt een forfaitaire bijdrage die jaarlijks geïndexeerd wordt. Op 1/1/2016 bedroeg deze 9.087 €.
b. De MZR worden 1x per jaar door het  CIM gefactureerd. In de volgende tabel staan de jaartarieven geldig op 1/1/2016, exclusief BTW. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
 
 
Basiszender
Bijkomende zender
Universum 4jr. en ouder + 1 extra doelgroep
17.106 €
5.128 €
Bijkomende doelgroep of bijkomend uurblok
5.128 €
2.512 €
 
c. Een bijkomende fiche voor de basiszender kost 1.424 euro, voor een bijkomende zender kost een ad hoc fiche 356 euro.
d. De berekeningen en rapporten worden op vraag van het CIM aangemaakt door een gecertifieerd software house dat hiervoor bijkomend een technische kost zal aanrekenen aan de aanvrager.

3. Toegang tot de resultaten voor de tussenpersonen

De financiële voorwaarden voor de toegang tot de tv-studie wordt voor agentschappen die lid zijn van het CIM geregeld via specifieke financieringsregels voor alle CIM studies (klik hier voor meer uitleg).
Voor de tussenpersonen worden de gedetailleerde gegevens per seconde beperkt tot de nationale intekenende tv-zenders. De seconderesultaten van alle andere gemeten zenders worden geaggregeerd.
Daarnaast krijgen de tussenpersonen kwartiercijfers (rating en share) voor alle andere tv-zenders die minimum 1% marktaandeel halen op het volledige universum (4 jaar en ouder). Een overzicht van de zenders die minimum 1% marktaandeel haalden in het afgelopen jaar, kan u hier terugvinden.

4. Toegang voor derden

Het CIM voorziet ook voor Media Audit bureaus de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de CIM TV-resultaten. De financiële voorwaarden voor deze toegang is gebonden aan een specifieke tarificatie (klik hier voor meer uitleg).
Voor bijkomende inlichtingen of voor aanvragen van andere partijen, gelieve contact op te nemen met tv@cim.be
Nike SB