Home » Televisie

Inschrijven

1. Deelnemen aan de meting

Bedrijven die een zender wensen te laten opnemen in de CIM TV-studie moeten lid zijn van het CIM en het jaarlijkse lidgeld betalen. Zenders kunnen intekenen op de Grote Audimetrie (met als optie het meten van Online Video Content) of op de Maandelijkse Zenderrapporten.

Aanvragen dienen tijdig ingediend te worden om alle technische voorbereidingen te kunnen uitvoeren. Voor aanvragen van niet-intekenaars begint de periode van technische voorbereiding pas te lopen na de goedkeuring van het lidmaatschap door het Bestuursorgaan.

Bij het indienen van de aanvraag dient u ook goedkeuring te geven aan telecom providers om het tv signaal en de beelden te laten meten. Alle formulieren kan u hieronder downloaden. De formulieren voorzien ook antwoorden op de meest gestelde vragen.

Het overzicht hieronder kan u als gids gebruiken om de toepasselijke documenten tijdig in te dienen. Alle documenten mag u ingevuld bezorgen aan tv@cim.be.

 

Aanvraag indienen voor start meting

Participation request

Approval

TAM

(nog geen lid)

8 weken

TV

GfK

TAM

(reeds lid)

4 weken

TV

GfK

TAM + BigA

(nog niet in TAM)

4 weken

TV

GfK + Nielsen

TAM + BigA

(reeds in TAM)

4 weken

TV

Nielsen

TAM + BigA + OVC

(nog niet in TAM)

4 weken

TV + OVC

GfK + Nielsen

TAM + BigA + OVC

(nog niet in BigA)

4 weken

TV + OVC

Nielsen

TAM + BigA + OVC

(reeds in  BigA)

2 weken

OVC

 

TAM + MZR

(nog niet in TAM)

4 weken

TV

GfK

TAM + MZR

(reeds in TAM)

1 week

TV

 

 

Een zender dient minstens zes maanden in de Grote Audimetrie te blijven. Indien een zender eerder de Grote Audimetrie verlaat, dan betaalt de intekenaar die de zender vertegenwoordigt toch gedurende 6 maanden de zenderbijdrage (30% van de totale kosten gedeeld volgens het aantal ingetekende zenders en verdeeld over de regies volgens het aantal zenders dat zij vertegenwoordigen).

De intekenaars zullen op de hoogte gebracht worden van de nieuwe zender op de dag van de lancering. Om de vertrouwelijkheid te bewaren, gebeurt deze communicatie niet vroeger.

 

 

2. Toegang tot TV data voor de media

Televisiezenders en regies die lid zijn van het CIM kunnen zich inschrijven voor de Grote Audimetrie (met optioneel de meting van Online Video Content) en/of voor Maandelijkse Zenderrapporten.

Grote Audimetrie

De Grote Audimetrie geeft recht op de dagelijkse levering van gegevens per seconde voor alle tv-zenders die binnen de CIM TV-studie gemeten worden.

De tarieven voor toetreding tot de Grote Audimetrie worden jaarlijks bepaald in overleg met de Belgische Associatie van Audiovisuele Media (VIA).

Online video content (OVC)

Een zender die is ingeschreven voor de Grote Audimetrie kan ook intekenen op Online Video Content. OVC meet de tv-programma’s die op de online platformen van de zender bekeken worden. De online trafiek van de gemeten OVC sites en apps is dagelijks beschikbaar voor de intekenaars.

Het tarief om toe te treden tot OVC wordt jaarlijks bepaald in overleg met de Belgische Associatie van Audiovisuele Media (VIA).

Maandelijkse Zenderrapporten

Naast de Grote Audimetrie bestaat de mogelijkheid om Maandelijkse Zenderrapporten (MZR) te laten maken voor een eigen zender en/of een concurrerende zender, en dit voor een doelgroep en een uurschijf naar keuze.

Het MZR bevat het gemiddelde dag-, week-, maandbereik voor de gewenste zender en het marktaandeel van alle intekenende zenders uit de regio (Noord of Zuid). De rapporten staan maandelijks ter beschikking van alle intekenaars op de website van de CIM TV-studie. Zenders die intekenaar zijn van de Maandelijkse Zenderrapporten kunnen op aanvraag een bijkomende fiche aankopen voor een specifieke dag en uurschijf bv. in het kader van een evenement.

Het tarief voor een MZR bestaat uit twee delen:

a. Wie niet via een andere tactische CIM-studie bijdraagt aan de kosten van de Permanente Structuur en de strategische studies, betaalt een forfaitaire bijdrage die jaarlijks geïndexeerd wordt. Op 1/1/2021 bedraagt deze 9.776 €.

b. De MZR worden 1x per jaar door het CIM gefactureerd. In de volgende tabel staan de jaartarieven geldig op 1/1/2021, exclusief BTW. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

 

Basiszender

Bijkomende zender

Universum 4jr. en ouder + 1 extra doelgroep

18.385 €

5.511 €

Bijkomende doelgroep of bijkomend uurblok

5.511 €

2.700 €

 

 

 

 

 

c. Een bijkomende fiche voor de basiszender kost 1.530 euro, voor een bijkomende zender kost een ad hoc fiche 383 euro.

d. De berekeningen en rapporten worden op vraag van het CIM aangemaakt door een gecertifieerd software house dat hiervoor bijkomend een technische kost zal aanrekenen aan de aanvrager.

3. Toegang tot TV data voor tussenpersonen

De financiële voorwaarden voor de toegang tot de tv-studie wordt voor agentschappen die lid zijn van het CIM geregeld via specifieke financieringsregels voor alle CIM studies (meer uitleg hier: Huishoudelijk reglement | CIM).

Voor de tussenpersonen worden de gedetailleerde gegevens per seconde beperkt tot de nationale intekenende tv-zenders. De seconderesultaten van alle andere gemeten zenders worden geaggregeerd.

Daarnaast krijgen de tussenpersonen kwartiercijfers (rating en share) voor alle andere tv-zenders die minimum 1% marktaandeel halen op het volledige universum (4 jaar en ouder). Een overzicht van de zenders die minimum 1% marktaandeel haalden in het afgelopen jaar, staat hier.

 

4. Toegang tot TV data voor derden

Het CIM voorziet ook voor Media Audit bureaus de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de CIM TV-resultaten. De financiële voorwaarden voor deze toegang is gebonden aan een specifieke tarificatie (klik hier voor meer uitleg).

Alle andere partijen kunnen zich voor inlichtingen, of een vraag tot toegang tot TV-data, richten naar tv@cim.be.