Home » Radio

Inschrijven

1. Deelname aan de meting

Bedrijven die een radiostation wensen te laten opnemen in de CIM Radiostudie moeten lid zijn van het CIM en het jaarlijkse lidgeld betalen. Voor bestaande intekenaars dient elke vraag om een nieuw radiostation op te nemen in de studie ten minste twee weken voor de start van het veldwerk te gebeuren. Deze periode komt overeen met de minimale technische voorbereidingstijd.

Voor aanvragen van niet-intekenaars begint de periode van 2 weken technische voorbereiding pas te lopen na de goedkeuring van het lidmaatschap door het Bestuursorgaan. Deze aanvragen gebeuren dus ten minste 8 weken voor de lancering.

2. Toegang tot de resultaten voor de media

De radiozenders en hun regies die lid zijn van het CIM hebben de keuze tussen een volledige toegang tot de resultaten van de studie, of een beperkte toegang tot de resultaten in de vorm van fiches. 

Volledige toegang tot de resultaten van de studie
 
Op dit moment vindt er drie keer veldwerk per jaar plaats (drie golven). Iedere golf leidt tot een publicatie. Wie kiest voor een volledige toegang tot de gegevens van de studie krijgt toegang tot het volledige brutobestand (gegevens opgesplitst per kwartieren per gepubliceerde radio) en heeft recht om deze gegevens met een gecertifieerde software te gebruiken.

De tarieven voor een volledige toegang tot de radiogegevens worden jaarlijks bepaald in overleg met de Belgische Vereniging voor Audiovisuele Media (BVAM).

Iedereen die wil deelnemen aan de radiostudie dient het onderstaande pdf-document in te vullen. De aanvraag zal slechts als geldig worden beschouwd indien het document naar behoren werd ingevuld en ondertekend werd door een wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming en indien het document per post verzonden werd naar de voorzitter van het Bestuursorgaan.

 

Beperkte toegang tot de resultaten van de studie 

De radiozenders die niet geïnteresseerd zijn in een volledige toegang tot de studie hebben de mogelijkheid om een beperkte toegang tot de resultaten te krijgen met name onder de vorm van fiches. Onderaan deze pagina vindt u in een pdf-document meer details over deze fiches en de geldende tarieven. 

3.Toegang tot de resultaten voor tussenpersonen

De financiële voorwaarden voor de toegang tot de radio-studie wordt voor agentschappen die lid zijn van het CIM geregeld via specifieke financieringsregels voor alle CIM-studies (klik hier voor meer uitleg).

De media-agentschappen die intekenen op de CIM radiostudie krijgen volledige toegang tot de resultaten van de studie (cfr. supra).

4. Toegang voor derden

Het CIM voorziet ook voor Media Audit Bureaus de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de CIM radio-resultaten. De financiële voorwaarden voor deze toegang zijn gebonden aan een specifieke tarificatie (klik hier voor meer uitleg).

Wenst u bijkomende informatie of had u nog een vraag, contacteer dan Michaël Debels (md@cim.be, + 32(0)2 661 31 65).