News

2017-11-09 -

Publicatie Out of Home studie 2017

Persbericht nieuwe Out of Home studie 2017 hieronder.

2017-04-13 -

De nieuwe OOH studie van het CIM

Op 30 maart 2017, heeft het CIM een tipje van de sluier opgelicht over de nieuwe CIM OOH studie. Vanuit de combinatie van declaratieve verplaatsingsstudies met big traffic data werden de wekelijkse verplaatsingen van de hele Belgische bevolking van 12 jaar en ouder gemodelleerd. Bij deze gelegenheid heeft het CIM een video gelanceerd die de vernieuwingen in de methodologie van deze studie onder de aandacht brengt.

Air Jordan
2016-12-14 -

Hoe verplaatsen 9,6 miljoen Belgen zich gedurende 1 week?

Big data definitief binnengedrongen bij het CIM

CIM en Be-Mobile brengen 180 miljoen verplaatsingen in kaart.

Stef Peeters had het al aangekondigd op de laatste CIM GRP (22/11/2016). De methodes van het CIM zullen op korte termijn veranderen en uitbreiden. Naast de klassieke interviews, dagboeken en enkele passieve metingen, zullen meer en meer big data van derde partijen gebruikt worden. Meer dan ooit is de toekomst van bereiksonderzoek hybride.

Tijdens diezelfde CIM GRP sessie maakte de voorzitter van de CIM Technische Commissie Out-of-Home, Jos Campenhout, duidelijk dat de Out of Home studie hierin voorloper is. Vandaag is het eerste luik van dit nieuwe project afgerond: de modelering van de verplaatsingen gedurende één week van alle inwoners 12+ van België.

Stel dat je 12.101 verplaatsingsdagboeken van het CIM combineert met 15.821 dagboeken van het nationaal BELDAM onderzoek en 17.245 dagboeken van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Wat als je al die gegevens combineert met auto GPS data en verkeerstellingen? Be-Mobile en het CIM hebben het afgelopen jaar een nieuwe methode ontwikkeld om al deze databronnen te combineren en alle verplaatsingen gedurende één week te modelleren:

 • Voor het volledige grondgebied (en niet langer enkel 48 steden),

 • Met een geografische precisie van vertrek en aankomst per statistische wijk (19.781 in België),

 • Met de klassieke sociodemografische variabelen van het CIM,

 • Met nauwkeurige tijdsindicaties per uur en per dag van de week,

 • Voor 8.150.000 wegsegmenten in België.

Het gaat om een omvangrijk proces dat uitgevoerd werd in verschillende stappen. Aan de basis werd vanuit verschillende databronnen een virtuele populatie samengesteld die tot op het niveau van de statistische wijken, model staat voor alle inwoners van 12 jaar en ouder in België. Voor elk van deze 9,6 miljoen mensen werden alle verplaatsingen op 1 week geschat.

 • In een eerste stap werd er gekeken naar het aantal trips dat al deze individuen afleggen op een week tijd. Op basis van de 45.167 dagboeken werden 180 miljoen individuele trips gemodelleerd: naar het werk, naar school, recreatief, sociale verplaatsingen, winkelen enz.

 • Vervolgens werden al deze verplaatsingen ook aan een specifiek tijdstip gelinkt, in functie van het motief van de verplaatsing.

 • De volgende cruciale stap was een nuttige bestemming aan elk van deze verplaatsingen koppelen. Voor elk type van verplaatsing werd een algoritme ontwikkeld dat de bestemming tot op het niveau van statische sector kan schatten.

 • Ten slotte werd voor elke verplaatsing een gepaste transportmiddel toegevoegd: auto, fiets, te voet, openbaar vervoer enz. Ook die keuze is, net als in de echte wereld, in functie van verschillende factoren zoals reisduur, afstand en kosten.

 • Voor elke trip werd het volledige traject tussen start- en eindpunt vervolgens geplot op het Belgische wegennet. In tegenstelling tot de oude studie werd bij deze toepassing rekening gehouden met actuele reistijden per tijdstip van de dag, zoals verzameld door Be-Mobile aan de hand van GPS toestellen in voertuigen. Het is dus perfect mogelijk dat iemand ’s morgens een andere route neemt dan ’s avonds, om de files te vermijden.

 • Al deze resultaten werden ten slotte uitvoerig gevalideerd op basis van externe benchmarks zoals de GPS data van Be-Mobile, data van tellussen onder het wegdek en overheidscijfers.

 • Waar nodig werden de data gekalibreerd zodat de best mogelijke match werd verkregen met de benchmarks.

Aan de hand van deze data zullen in de nieuwe CIM OOH cijfers contacten en bereik met een ongeziene accuraatheid geschat worden.

Al deze inspanningen worden samengevat in een bestand van 500 gigabytes met alle verplaatsingen en routes van 9,6 miljoen Belgen. Met deze nieuwe dataset gaan de verschillende Out-of-Home specialisten nu aan de slag gaan.

Belgian Poster, Clear Channel en JCDecaux zijn volop bezig om hun volledige panelenpark in te brengen op een nieuwe kaart die gelinkt is aan de verkeersdata. Deze inplanting gebeurt met een nauwkeurigheid die ongezien is voor de Belgische markt, dankzij Open Street Maps, Google Earth en Google Street View.

Op dit moment is de Tsjechische Out-of-Home specialist MGE Data bezig met het verwerken van de verkeersdata en het implementeren van de Visibility Adjustment Index (VAI). Deze index is stilaan een internationale standaard en zal de toekomst van de OOH studie grondig vernieuwen. Daarover weldra meer...

Nike
2016-10-27 -

Publicatie van de OOH studie 2016-2

De golf 2016-2 van de CIM OOH studie is gepubliceerd. Het gaat hier over een update van het panelenpark en van de gepubliceerde netwerken (situatie op 15/10/2016). De verplaatsingsgegevens die voor deze publicatie worden gebruikt zijn dezelfde als voor de publicatie van de golf 2016-1.

Zowel de publieke resultaten als de resultaten voor intekenaars zijn beschikbaar op de website van het CIM. Intekenaars van de OOH studie kunnen ook toegang tot de resultaten van deze golf verkrijgen via de exploitatie software CIM Affichage. 

sneakers
2016-02-01 -

Publicatie van de OOH studie 2016-1

De resultaten van de CIM OOH studie 2016-1 zijn vanaf nu beschikbaar zijn op de website van het CIM. De verplaatsingsgegevens van de derde golf van de verplaatsingsstudie zijn mee opgenomen in deze resultaten. Op onze website vindt u zowel de technische fiches voor de intekenaars terug als de publieke resultaten.

De resultaten van de CIM OOH studie 2016-1 zijn beschikbaar voor de CIMAffichage exploitatietool.

Bovendien publiceren we vandaag ook de bereikgegevens van mobiele affichage. Deze gegevens zijn ook beschikbaar voor de CIMAffichage tool.

Daarnaast is ook de Traffic Reporter vernieuwd met de derde golf verplaatsingsgegevens. U kan deze online tool nog steeds terugvinden op http://www.aqreports.com/ooh/. Indien u uw inloggegevens niet meer kent, kan u deze terug opvragen bij outofhome@cim.be.

Meer informatie nodig? Contacteer ons op het e-mail adres outofhome@cim.be

Ανδρικά Nike
2015-10-08 -

Publicatie van de OOH studie 2015-2

De golf 2015-2 van de CIM OOH studie is gepubliceerd. Het gaat hier over een update van het panelenpark en van de gepubliceerde netwerken. De verplaatsingsgegevens die voor deze publicatie worden gebruikt zijn dezelfde als voor de publicatie van de golf 2015-1.

Opgelet! In deze resultaten kon de jongste ontwikkeling inzake de toewijzing van stadsmeubilair in de Stad Brussel (1000-1020) nog niet worden opgenomen. Dit betekent dat er in de 2m² netwerken van JCDecaux in de Stad Brussel (1000-1020) 558 panelen opgenomen zijn die momenteel niet meer gecommercialiseerd worden door JCDecaux (details in bijlage). Dit zal gecorrigeerd worden in de publicatie van 2016-1.

Zowel de publieke resultaten als de resultaten voor intekenaars zijn beschikbaar op de website van het CIM. Intekenaars van de OOH studie kunnen ook toegang tot de resultaten van deze golf verkrijgen via de exploitatie software CIM Affichage. 

Nike Air Max 200
2015-03-05 -

Publicatie van de OOH studie 2015-1

De resultaten van de CIM OOH studie 2015-1 zullen vanaf maandag 9 maart beschikbaar zijn op de website van het CIM. De verplaatsingsgegevens van de tweede golf van de verplaatsingsstudie zijn mee opgenomen in deze resultaten. Ter herinnering, de verplaatsingsdatabase wordt momenteel vernieuwd door een geleidelijke integratie van nieuwe gegevens. De database wordt elk jaar geüpdatet met 3.000 nieuwe enquêtes en dit gedurende 4 opeenvolgende jaren. Het veldwerk van de verplaatsingsstudie wordt toevertrouwd aan het marktonderzoeksbureau AQRate.

Traffic Reporter: een nieuwe exploitatie tool voor de verplaatsingsgegevens

Op vraag van het CIM heeft AQRate een nieuwe exploitatie tool ontwikkeld voor de verplaatsingsgegevens.

-          Wie verplaatst zich tijdens de week van Antwerpen naar Brussel?

-          Hoeveel verplaatsingen worden er gemaakt tijdens een gemiddelde week in Oostende?

-          Wat is het profiel van mensen die zich verplaatsen tussen stad A en stad B?

Enkele vragen waarvan de antwoorden nu teruggevonden kunnen worden in de Traffic Reporter.

Deze online tool dient als aanvulling op CIM Affichage die de basis blijft voor de berekening van campagne prestaties. De tool zal beschikbaar zijn voor intekenaars en zij zullen er maandag toegang tot krijgen aan de hand van een login en een wachtwoord.

Meer informatie nodig? Contacteer ons op het e-mail adres outofhome@cim.be.

 

Shop: Nike
2015-02-04 -

Cim Launches RFP OOH

Request for Proposal for a new OOH study 2015-2018

This document contains all necessary information on technical and methodological requirements, modalities, formalities, pricing etc.
Any question for clarification of the text should be sent to outofhome@cim.be. The answers will be sent to all participants.

You can download the RFP at the bottom of this news item.

All parties are free to answer to the full scope of the request or to one or more modules of the request. Parties are also free to partner with other parties and submit a proposal together.

If you wish to submit a proposal to the CIM, please send a notification e-mail before February 25th, 2015 to outofhome@cim.be.

The deadline for the submission of the final proposal is April 15th, 2015.This final document should be sent by mail to outofhome@cim.be. A paper version should be sent to CIM, Avenue Herrmann-Debrouxlaan 46, 1160 Brussels – Belgium.

sneakers
2014-09-30 -

Publicatie van de OOH studie 2014-2 BIS

Na lichte verbeteringen van een aantal 2m² panelen, publiceert het CIM een update van de golf 2014-2. De resultaten van de golf 2014-2 BIS zijn vanaf nu beschikbaar op de website van het CIM en via de exploitatiesoftware waar de intekenaars van de studie toegang toe hebben.

Gifts for Runners
2014-07-04 -

Publicatie van de OOH studie 2014-2

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars van de Out-of-Home studie dat de resultaten van de golf 2014-2 beschikbaar zijn op de website van het CIM. De resultaten zijn eveneens beschikbaar via de exploitatiesoftware waar de intekenaars van de studie toegang toe hebben.

Mens Flynit Trainers

Pagina's