News

2020-11-16 -

Publicatie CIM OOH 2020-3

De data van de golf 2020-3, met een update van het panelenpark (situatie op 5/10/2020), zijn nu beschikbaar in IDS.

Officiële gepubliceerde CIM netwerken van de golf 2020-2 zijn nog steeds geldig en beschikbaar via de exploitatie software IDS (voor intekenaars van de OOH studie) en op de website van het CIM (in Openbare resultaten). 

2020-06-16 -

Publicatie CIM OOH 2020-2

Golf 2020-2 van de CIM OOH-studie is gepubliceerd. Deze publicatie is gebaseerd op dezelfde verplaatsingsgegevens als de vorige golf 2020-1. Door een nieuwe ontwikkeling wordt het voortaan mogelijk om prestaties per seizoen te berekenen (meer informatie beschikbaar in het persbericht). Deze nieuwe golf integreert ook een update van het panelenpark (situatie op 3/04/2020) en van de gepubliceerde netwerken.

Publieke resultaten zijn beschikbaar op de website van het CIM. Intekenaars van de OOH-studie hebben ook toegang tot de resultaten van deze golf via de exploitatiesoftware IDS. 

Hieronder het persbericht over deze nieuwe publicatie.

2020-01-07 -

Publicatie CIM OOH 2020-1

De golf 2020-1 van de CIM OOH studie is gepubliceerd. Dit is de eerste publicatie op basis van de tweede volledige modellering van verplaatsingsgegevens.

Deze nieuwe golf integreert voortaan ook de trainstations en een update van het panelenpark (situatie op 16/09/2018) en van de gepubliceerde netwerken.

Publieke resultaten zijn beschikbaar op de website van het CIM. Intekenaars van de OOH studie kunnen ook toegang tot de resultaten van deze golf verkrijgen via de exploitatie software IDS. 

Hieronder de persbericht van deze nieuwe publicatie.

2019-04-05 -

Publicatie CIM OOH 2019-2

De data van de golf 2019-2, met een update van het panelenpark (situatie op 12/03/2019), zijn nu beschikbaar in IDS.

Officiële gepubliceerde CIM netwerken van de golf 2019-1 zijn nog steeds geldig en beschikbaar via de exploitatie software IDS (voor intekenaars van de OOH studie) en op de website van het CIM (in Openbare resultaten). 

2019-02-12 -

Publicatie CIM OOH 2019-1

De golf 2019-1 van de CIM OOH studie is gepubliceerd. Dit is de derde golf van de nieuwe CIM OOH studie. Het gaat hier over een update van het panelenpark (situatie op 30/09/2018) en van de gepubliceerde netwerken maar ook de integratie van de medium Digital Out-of-Home.

Publieke resultaten zijn beschikbaar op de website van het CIM. Intekenaars van de OOH studie kunnen ook toegang tot de resultaten van deze golf verkrijgen via de exploitatie software IDS. 

Hieronder de persbericht van deze nieuwe publicatie.

2018-06-04 -

Gold AMMA Award 2018 - Best Media Research of the Year

Het CIM heeft de Gold AMMA Award “Best Media Research of the Year” gewonnen voor zijn Out-of-Home studie 2017. Een dikke proficiat aan al degenen die aan deze studie meegewerkt hebben!

2017-11-09 -

Publicatie Out of Home studie 2017

Persbericht nieuwe Out of Home studie 2017 hieronder.

2017-04-13 -

De nieuwe OOH studie van het CIM

Op 30 maart 2017, heeft het CIM een tipje van de sluier opgelicht over de nieuwe CIM OOH studie. Vanuit de combinatie van declaratieve verplaatsingsstudies met big traffic data werden de wekelijkse verplaatsingen van de hele Belgische bevolking van 12 jaar en ouder gemodelleerd. Bij deze gelegenheid heeft het CIM een video gelanceerd die de vernieuwingen in de methodologie van deze studie onder de aandacht brengt.

2016-12-14 -

Hoe verplaatsen 9,6 miljoen Belgen zich gedurende 1 week?

Big data definitief binnengedrongen bij het CIM

CIM en Be-Mobile brengen 180 miljoen verplaatsingen in kaart.

Stef Peeters had het al aangekondigd op de laatste CIM GRP (22/11/2016). De methodes van het CIM zullen op korte termijn veranderen en uitbreiden. Naast de klassieke interviews, dagboeken en enkele passieve metingen, zullen meer en meer big data van derde partijen gebruikt worden. Meer dan ooit is de toekomst van bereiksonderzoek hybride.

Tijdens diezelfde CIM GRP sessie maakte de voorzitter van de CIM Technische Commissie Out-of-Home, Jos Campenhout, duidelijk dat de Out of Home studie hierin voorloper is. Vandaag is het eerste luik van dit nieuwe project afgerond: de modelering van de verplaatsingen gedurende één week van alle inwoners 12+ van België.

Stel dat je 12.101 verplaatsingsdagboeken van het CIM combineert met 15.821 dagboeken van het nationaal BELDAM onderzoek en 17.245 dagboeken van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Wat als je al die gegevens combineert met auto GPS data en verkeerstellingen? Be-Mobile en het CIM hebben het afgelopen jaar een nieuwe methode ontwikkeld om al deze databronnen te combineren en alle verplaatsingen gedurende één week te modelleren:

 • Voor het volledige grondgebied (en niet langer enkel 48 steden),

 • Met een geografische precisie van vertrek en aankomst per statistische wijk (19.781 in België),

 • Met de klassieke sociodemografische variabelen van het CIM,

 • Met nauwkeurige tijdsindicaties per uur en per dag van de week,

 • Voor 8.150.000 wegsegmenten in België.

Het gaat om een omvangrijk proces dat uitgevoerd werd in verschillende stappen. Aan de basis werd vanuit verschillende databronnen een virtuele populatie samengesteld die tot op het niveau van de statistische wijken, model staat voor alle inwoners van 12 jaar en ouder in België. Voor elk van deze 9,6 miljoen mensen werden alle verplaatsingen op 1 week geschat.

 • In een eerste stap werd er gekeken naar het aantal trips dat al deze individuen afleggen op een week tijd. Op basis van de 45.167 dagboeken werden 180 miljoen individuele trips gemodelleerd: naar het werk, naar school, recreatief, sociale verplaatsingen, winkelen enz.

 • Vervolgens werden al deze verplaatsingen ook aan een specifiek tijdstip gelinkt, in functie van het motief van de verplaatsing.

 • De volgende cruciale stap was een nuttige bestemming aan elk van deze verplaatsingen koppelen. Voor elk type van verplaatsing werd een algoritme ontwikkeld dat de bestemming tot op het niveau van statische sector kan schatten.

 • Ten slotte werd voor elke verplaatsing een gepaste transportmiddel toegevoegd: auto, fiets, te voet, openbaar vervoer enz. Ook die keuze is, net als in de echte wereld, in functie van verschillende factoren zoals reisduur, afstand en kosten.

 • Voor elke trip werd het volledige traject tussen start- en eindpunt vervolgens geplot op het Belgische wegennet. In tegenstelling tot de oude studie werd bij deze toepassing rekening gehouden met actuele reistijden per tijdstip van de dag, zoals verzameld door Be-Mobile aan de hand van GPS toestellen in voertuigen. Het is dus perfect mogelijk dat iemand ’s morgens een andere route neemt dan ’s avonds, om de files te vermijden.

 • Al deze resultaten werden ten slotte uitvoerig gevalideerd op basis van externe benchmarks zoals de GPS data van Be-Mobile, data van tellussen onder het wegdek en overheidscijfers.

 • Waar nodig werden de data gekalibreerd zodat de best mogelijke match werd verkregen met de benchmarks.

Aan de hand van deze data zullen in de nieuwe CIM OOH cijfers contacten en bereik met een ongeziene accuraatheid geschat worden.

Al deze inspanningen worden samengevat in een bestand van 500 gigabytes met alle verplaatsingen en routes van 9,6 miljoen Belgen. Met deze nieuwe dataset gaan de verschillende Out-of-Home specialisten nu aan de slag gaan.

Belgian Poster, Clear Channel en JCDecaux zijn volop bezig om hun volledige panelenpark in te brengen op een nieuwe kaart die gelinkt is aan de verkeersdata. Deze inplanting gebeurt met een nauwkeurigheid die ongezien is voor de Belgische markt, dankzij Open Street Maps, Google Earth en Google Street View.

Op dit moment is de Tsjechische Out-of-Home specialist MGE Data bezig met het verwerken van de verkeersdata en het implementeren van de Visibility Adjustment Index (VAI). Deze index is stilaan een internationale standaard en zal de toekomst van de OOH studie grondig vernieuwen. Daarover weldra meer...

2016-10-27 -

Publicatie van de OOH studie 2016-2

De golf 2016-2 van de CIM OOH studie is gepubliceerd. Het gaat hier over een update van het panelenpark en van de gepubliceerde netwerken (situatie op 15/10/2016). De verplaatsingsgegevens die voor deze publicatie worden gebruikt zijn dezelfde als voor de publicatie van de golf 2016-1.

Zowel de publieke resultaten als de resultaten voor intekenaars zijn beschikbaar op de website van het CIM. Intekenaars van de OOH studie kunnen ook toegang tot de resultaten van deze golf verkrijgen via de exploitatie software CIM Affichage. 

Pagina's