News

2020-09-07 -

Sofie Rutgeerts versterkt het CIM

Sofie Rutgeerts gaat vanaf 7 september aan de slag bij het CIM. Zij zal er de TV- en Internet-studies leiden. Sofie brengt 13 jaar research ervaring mee én inzicht in de dagelijkse realiteit van tv en online advertising trading, opgedaan bij SBS en Medialaan. Als lid van de Cross Media Technische Commissie en het Cross Media Strategische Comité is het CIM haar bovendien welbekend.

2020-04-29 -

Bericht aan de Leden van het CIM: ledenbijdrage 2020

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Gewone Algemene Vergadering van 28 april beslist heeft het bedrag van het jaarlijkse lidgeld voor 2020 ongewijzigd te laten, nl. 780 € (BTW niet inbegrepen) voor het Individueel lid en 450 € (BTW niet inbegrepen) voor het Geassocieerd lid.

2020-04-29 -

Gewone Algemene Vergadering 2020: samenstelling van het Bestuursorgaan

Naar aanleiding van de statutaire verkiezingen die tijdens de Algemene Vergadering van 28 april plaatsgevonden hebben, werd de samenstelling van het Bestuursorgaan (vroeger Raad van Bestuur) gewijzigd.

Klik hier om de nieuwe samenstelling te ontdekken.

2020-04-06 -

Bericht aan de leden van het CIM

Bericht aan alle CIM leden:

De corona crisis speelt ook het CIM parten.

Het document hieronder preciseert de gevolgen voor elk van onze studies.

2020-04-03 -

CIM Internet: veranderingen in de CIM Internet bereiksstudie

Enkele veranderingen in de CIM Internet bereiksstudie vanaf 1/4/2020.

Meer info in het document hieronder.

 

2020-04-02 -

Bericht aan de leden: aanpassingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 maart 2020 de aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging unaniem heeft goedgekeurd. De nieuwe volledige tekst van de Statuten is hier beschikbaar, de tekst van het Huishoudelijk Reglement hier.

2020-04-02 -

Gewone Algemene Vergadering 2020: bericht aan de leden van de vereniging

De Gewone Algemene Vergadering van het CIM zal op dinsdag 28 april 2020 om 14u plaatsvinden.

De oproeping werd op 30 maart per e-mail naar alle leden van de vereniging verstuurd.

2020-03-09 -

BERICHT AAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING : 2de Buitengewone Algemene Vergadering 2020

De Buitengewone Algemene Vergadering van 9 maart 2020 heeft het quorum van twee derden van de leden niet bereikt dat nodig is om de statuten te wijzigen. Een 2de Buitengewone Algemene Vergadering zal dus op dinsdag 24 maart 2020 om 15u bij het CIM plaatsvinden en zal zich, conform de bepalingen van artikel 20 van de huidige statuten, beraden over dezelfde onderwerpen:

  1. Aanpassing van de Statuten van het CIM
  2. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement van het CIM.

De oproeping voor deze 2de Vergadering werd vandaag naar alle leden via mail gestuurd.

2020-02-20 -

BERICHT AAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING: Buitengewone Algemene Vergadering 2020

Wij melden u dat een nieuwe eerste Buitengewone Algemene Vergadering op maandag 9 maart 2020 om 8u30 bij het CIM plaatsvindt. Ze zal zich, conform de bepalingen van artikel 20 van de huidige statuten, beraden over 2 onderwerpen:

  1. Aanpassing van de Statuten van het CIM
  2. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement van het CIM.

De oproeping werd op 20 februari 2020 via mail naar alle leden van de vereniging verstuurd.

2020-02-06 -

Golden Standard 2020

Het CIM publiceert zijn Golden Standard 2020

Vanaf vandaag stelt het CIM opnieuw de Golden Standard ter beschikking op zijn site.

De Golden Standard is een beschrijving van de sociodemografische structuur van de Belgische populatie die één keer per jaar geüpdatet wordt. Hij dient als referentie voor alle CIM-studies maar is voor iedereen vrij toegankelijk, bijv. om het steekproefkader voor een marktonderzoek op te stellen, om de representativiteit van een studie te beoordelen of gewoon om in rond te neuzen...

Vroeger was de Golden Standard gebaseerd op de CIM Persstudie (n = 10.000). Vanaf 2020 is de methodologie grondig veranderd. De Golden Standard is nu een onderdeel van de Virtuele Populatie van het CIM. Die Virtuele Populatie is in feite een grote database met evenveel lijnen als er bewoners zijn in België. Voor elk van die bewoners worden een aantal persoonlijke en gezinskarakteristieken gemodelleerd op basis van de meest gedetailleerde statistieken die de overheid ter beschikking stelt én op basis van de gecombineerde data uit de Persstudie, Radiostudie en de Establishment Survey (n = 40.000).

Met deze Golden Standard deelt het CIM een tool die het in eigen beheer ontwikkeld en gepubliceerd heeft met zijn leden, met de onderzoeksinstituten en met iedereen die prijs stelt op betrouwbare geïntegreerde statistieken over de Belgische bevolking.

 

Pagina's