News

2015-09-15 -

CIM Bioscroop 2014/2015: de nieuwe resultaten van de bioscoop studie

Het CIM publiceert deze dinsdag 15 september de resultaten van zijn CIM persbereikstudie en Bioscoop studie. De bereikcijfers die vandaag worden gepubliceerd zijn gebaseerd op de enquêtes die werden uitgevoerd tussen 1/6/2014 en 31/05/2015. 10.049 enquêtes werden gerealiseerd door TNS Media, die verantwoordelijk is voor het veldwerk. 

De methodologie van de studie is niet veranderd, wat een continuïteit garandeert ten opzichte van de 2 vorige publicaties.

De resultaten van deze nieuwe editie zullen voor de markt beschikbaar worden gesteld via de website van het CIM (www.cim.be) alsook via de mediaplanningssoftware. De methodologie is beschikbaar op de website van het CIM via volgende link: http://www.cim.be/nl/bioscoop/methodologie. 

 
 
2012-09-14 -

CIM Bioscoop - Publicatie van de resultaten 2012

Het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) maakte vandaag 14 september 2012 de resultaten bekend van de nieuwe persbereikstudie. Zoals elk jaar legde TNS Media meer dan 200 titels voor aan een steekproef van 10.488 respondenten.

 

De editie 2011-2012 markeert het einde van een tijdperk, nl. de klassieke meting van de papieren versies van de pers. De volgende publicatie, waarvoor het veldwerk gestart is in juli 2012, voorziet de meting van zowel papieren als digitale versies van de pers, inclusief websites, .pdf-versies en apps, geraadpleegd via computer, tablet of smartphone. Afspraak in september 2013 voor de eerste resultaten!

 

De klassieke LLP meting (Lectuur Laatste Periode), die de tand des tijds heeft doorstaan en verschillende methodologische veranderingen heeft overleefd, blijft intussen de enige echte currency.

 

Wat het veldwerk 2011-2012 betreft, vallen vooral de versterking van de CASI op en het wegvallen van de timeline vragen voor dagbladen en de covervragen voor magazines. Dit vereenvoudigde het afnemen van de vragenlijst waardoor de enquêteurs makkelijker hun quota behaalden. Met name in Brussel werden méér enquêtes afgenomen, vooral tijdens het weekend en na 17u op werkdagen.

 

De publieke resultaten zijn vanaf nu beschikbaar op de CIM site. De intekenaars krijgen toegang tot de gegevens via de gekende software huizen.

 

Veel plezier met de analyse van deze publicatie!

2010-09-15 -

CIM Bioscoop - methodologische wijziging !

De bereiksstudie Pers en Bioscoop 2009-2010 is op een aantal punten grondig gewijzigd ten opzichte van de vorige publicaties :
• Overgang van CAPI (waar de enquêteur de vragen stelt) naar CASI methode (de respondent leest zelf de vragen op PC en voert zelf de antwoorden in). Meer dan 66% van de respondenten heeft van de CASI methode gebruik gemaakt.
• De vragen werden verkort en vereenvoudigd voor CASI.
• De logos van titels in de andere taal dan de taal van de vragenlijst werden gegroepeerd per 6 en samen getoond in de vraag van het Totaal Leesbereik.
Met deze wijzigingen is een nieuwe norm gezet voor het meten van het bereik van de geschreven pers.  Dit betekent een breuk met het verleden. De cijfers voor 2010 kunnen bijgevolg niet zomaar vergeleken worden met die van vroegere edities.
De Voorzitter van de Technische Commissie vraagt daarom in zijn inleiding tot de methodologie om u, bij vergelijking met vorige publicaties, te beperken tot de evolutie in de ranking van titels. 

 

2010-09-15 -

CIM Bioscoop - Publicatie resultaten 2009-2010

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars op de Bioscoop bereikstudie dat de resultaten van het onderzoek 2009-2010 beschikbaar zijn.

 
De publicatie van de resultaten van de PMPA (Plurimedia en Producten -Attitudes) is gepland voor half oktober 2010 (officiële datum volgt nog).
2009-08-14 -

CIM Bioscoop - Publicatie resultaten 2008-2009

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars op de Bioscoop bereikstudie dat de publicatie van de resultaten van het onderzoek 2008/2009 gepland is op dinsdag 15 september 2009 om 10 uur.

De publicatie van de resultaten van de PMPA (Plurimedia en Producten -Attitudes) is gepland voor half oktober 2009 (officiële datum volgt nog).
 

2008-08-13 -

Bioscoop : publicatie resultaten 2007-2008

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars op de Bioscoop bereikstudie dat de publicatie van de resultaten van het onderzoek 2007/2008 gepland is op dinsdag 16 september 2008 om 10 uur.

De publicatie van de resultaten van de PMPA (Plurimedia en Producten -Attitudes) is gepland voor eind oktober 2008 (officiële datum volgt nog).

 

2007-08-19 -

CIM Bioscoop - Publicatie resultaten 2006-2007

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars op de Bioscoop bereikstudie dat de publicatie van de resultaten van het onderzoek 2006/2007 gepland is op 14 september 2007 om 10 uur.

De publicatie van de resultaten van de PMPA (Plurimedia en Producten –Attitudes) is gepland voor eind oktober 2007.