Home » Internet

De CIM Internet studie

Vanaf 1 juni 2014 wordt de CIM Internet studie uitgevoerd door Gemius, een Pools instituut dat gespecialiseerd is in internet metingen. Gemius voert o.m. de internet currency studie uit in landen als Hongarije, Denemarken, Israël, Bulgarije, Turkije, Slovenië, Letland, Estland, Tsjechië... (zie ook www.gemius.com).

Het opzet van de studie is niet veranderd. De CIM Internet studie bestaat uit een trafiekmeting (beschikbaar sinds 1 juni 2014) en een bereiksstudie (sinds 1 januari 2015).

De studie is stapsgewijs ontplooid. 

  • Sinds augustus 2015: Gededupliceerd bereik over devices heen: PC, Smartphone en Tablet
  • Sinds januari 2016: Streaming. De meting van online video en audio met trafiek- en bereiksresultaten.
  • Sinds januari 2016: 12 tot 17-jarigen. In 2015 waren er te weinig panelleden in de doelgroep 12-17 jaar. Het universum van de CIM Internetstudie is sinds 1/1/2016 uitgebreid van 18+ naar 12+
  • Sinds januari 2016:Home-work ontdubbeling. Het surfgedrag thuis en op het werk zijn via een fusie samengevoegd.

De ambitie is om alles te meten. Volgende elementen worden in de toekomst wellicht nog toegevoegd:

  • Websites van niet intekenaars. Momenteel wordt enkel trafiek en bereik van de intekenaars van de CIM Internetstudie gemeten. Daarnaast is er ook een CIM Netpanel in opbouw, een software panel, dat via een virtuele meter alle trafiek op PC meet, ook van buitenlandse en niet-gecommercialiseerde sites. Ook op mobiele toestellen (smartphones en tablets onder Android en iOS) wil het CIM een software panel opbouwen. Deze panels dienen gefuseerd te worden met de basisstudie.
  • Bereiksgegevens over mobiele apps

De resultaten van de websites voor België zijn beschikbaar via volgende link, en via volgende link voor Luxembourg. Daarnaast stelt Gemius een website beschikbaar met technische gegevens over het internet in België en Luxemburg: welke browser is het populairst, met welk toestel wordt het meest gesurft en hoe evolueren de besturingssystemen… U komt het allemaal te weten op www.ranking.gemius.com/be en www.ranking.gemius.com/lu.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij internet@cim.be.

Women Jordan 1, Air Jordan Shoes

Agenda

Nieuws en innovatie