Home » CrossMedia

De CIM CrossMedia studie

Welke magazines lezen de kijkers van een bepaalde zender? Met welke radiozender bereik ik het best mensen die zich weinig verplaatsen? Welke producten worden het meest geconsumeerd? Wat is het verband tussen mediaconsumptie en productgebruik? Wat is het profiel van de consumenten? Hoe gedragen ze zich?

Dit zijn de vragen die de CIM CrossMedia en CIM TGM studies proberen te beantwoorden. De CrossMedia studie is met andere woorden een hulpmiddel om te bepalen hoe een adverteerder best zijn doelgroep bereikt.

In het verlengde van de tactische studie Pers, vraagt de onderzoeker aan de respondenten een papieren vragenlijst van ongeveer 40 pagina’s in te vullen betreffende producten en attitudes. Dat is de TGM studie. De rekrutering van de TGM vragenlijst vindt face-to-face plaats bij de respondent thuis. De respondent vult de papieren vragenlijst zelfstandig in. Hij beantwoordt vragen over zijn verantwoordelijkheid voor de aankopen, zijn consumptie van en/of aankoop van producten, zijn algemene attitudes en attitudes ten opzichte van bepaalde producten en tot slot zijn gebruik van bepaalde media en zijn contact met reclame- en promotiemails.

Daarna worden de gegevens van de TGM vragenlijst samengevoegd met de HUB studie in het kader van het CrossMedia project. De fusie van de TGM gegevens naar de HUB studie is gebaseerd op een aantal haakvragen (socio-demografische variabelen, uitrustingen, mediaconsumptie) die toelaten de ‘Producten-Attituden’ –antwoorden toe te wijzen aan het geheel van de HUB steekproef.

De HUB studie is de nieuwe veldwerkstudie van het CIM die beschrijvende gegevens vergaart betreffende het gebruik van de verschillende media’s. De gegevens van de HUB studie worden face-to-face verzameld.

Ontdek alles over de CrossMedia studie op de volgende pagina's. Veel leesplezier! 

Air Jordan Release Dates 2020

Agenda