Home » CIM

Technische Commissies

Een Technische Commissie krijgt haar taak per volmacht van de Raad van Bestuur en valt onder diens gezag.  De volmacht van de Raad van Bestuur wordt uitgewerkt in een precieze taakomschrijving door het Strategisch Comité verantwoordelijk voor de studie, en door de Algemeen Directeur van het CIM en de door hem gevolmachtigde Project Managers:

  1. Het vertalen in een studieproject van de precieze informatiebehoeften van de tripartite zoals bepaald door het Strategisch Comité, onder meer op vlak van:
  • mediaplanning en mediatrading door reclamebureaus, mediabureaus en adverteerders,
  • marketing en dataverrijking door reclameregies,
  • productevaluatie door media-eigenaars.
  1. De keuze van de belangrijkste methodologische opties, het opstellen van voorstellen van lastenboeken voor de uit te voeren studies, en het maken van de technische evaluatie en ranking van de offertes.
  1. Het opvolgen en controleren van de lopende studies, en het bewaken van hun overeenkomst met de specificaties van het lastenboek.
  1. Het verzekeren van de controle van het respect van de rekenregels in de planning softwares en de exploitatieregels van de gegevens door de intekenaars.

De Voorzitter van de Technische Commissie van elke tactische studie is lid van de pool Tussenpersonen, en wordt gekozen door de leden van de mediacategorie die de studie financiert.

De Voorzitter van de Technische Commissie van de CrossMedia studies is lid van de pool Tussenpersonen en wordt gekozen door de leden van de pool Tussenpersonen.

De Voorzitter bepaalt het aantal leden nodig in zijn Technische Commissie en stelt in overleg met de betrokken beroepsfederaties een lijst met kandidaat commissieleden uit de Media en Tussenpersonen samen op basis van hun persoonlijke competentie. De Voorzitter van een Technische Commissie legt de samenstelling van zijn Technische Commissie voor aan de Raad van Bestuur. 
De leden van een Technische Commissie moeten altijd het algemeen belang voor ogen houden. 

De Algemeen Directeur van het CIM, de Projectleider of elke andere medewerker die hij zou hebben aangeduid, nemen altijd deel aan het onderzoek van de Technische Commissie.

De werking van de Technische Commissies wordt bepaald door een huishoudelijk reglement (zie document hieronder) dat op 1 juli 1999 door de Raad van Bestuur werd goedgekeurd en op 26 januari 2010, 6 september 2011 en 30 mei 2017 door de Raad van Bestuur aangepast werd. 

Er is één Technische Commissie per onderzoeksdomein, plus één strategische Technische Commissie die zich bezighoudt met de TGM studie (Target Group Monitor of Doelgroepenstudie) en het CrossMedia project. Er bestaan momenteel dus 8 Technische Commissies:

 

Women Jordan 1, Air Jordan Shoes