Home » CIM

Jaarverslag

Het activiteitenverslag of jaarverslag wordt opgesteld door de Algemene Directeur en de Permanente Structuur van het CIM. Dit document beschrijft alle werkzaamheden van het jaar ervoor inzake de studies en binnen de instanties van het CIM. Dit verslag geeft ook een samenvatting van de toekomstperspectieven voor elke studie. 

Dit document wordt elk jaar einde april ter goedkeuring van de Gewone Algemene Vergadering van de leden voorgelegd en daarna op deze website gepubliceerd.

Hieronder vindt u de meest recente versies van het Jaarverslag van de vereniging.